The Madhouse: A critical study of Swedish society

The Madhouse

The Madhouse: A critical study of Swedish society gavs först ut som e-bok i oktober 2010, sedan även i pappersupplaga januari 2011. Den är en kritisk vägledning till det moderna svenska samhället och tar upp sådant som detta:

Rättsväsendet – det svaga skyddet för individens rätt samtidigt som favoriserade grupper tillåts stämma myndigheter och företag för vad som helst bara de känner sig kränkta.

Förmyndarstaten – hur staten lägger sig i allt man gör, att det alltid tycks finnas någon myndighetsperson runt hörnet med sina pekpinnar.

Brottsligheten – hur den skenat iväg under det senaste halvseklet.

Kriminalvården – världens mest förmånliga anstaltsliv.

Socialtjänsten – hur liten respekt myndigheterna visar människors och familjers privatliv, och historien om de övergrepp socialstaten gjort sig skyldig till.

Åsiktsdiktaturen – hur lagen om hets mot folkgrupp används för att tysta samhällskritiker.

Trots de allvarliga ämnen boken tar upp så ges det dock utrymme för humor. Bland annat skildras en hypotetisk invandrares väg till att bosätta sig här i en avdelning kallad “The Journey to Sweden”, vilken även finns som animerad videosnutt här:  (engelsk) samt här: (svensk översättning).

Huvudsaklig försäljare för boken är Amazon (direkt länk till boken), men den går också att hitta på vissa svenska nätbutiker.

För utdrag ur boken, se PDF här eller gå till Google Books.

Goodreads-sidan för boken och pressläpp kan också vara av intresse: #1 och #2