Vad du inte visste om socionomprogrammet [socionomhumor II]

Socialtjänsten vill ofta ge sken av att socionomprogrammet är som vilken akademisk utbildning som helst – att den håller samma höga standard, kvalitetskontroll, evidensbaserad metodik och sådant. Men här skulle jag vilja avslöja detta programs verkliga kursplan. Tvärtemot vad som påstås så är denna utbildning inget annat än buffel och båg. För att citera detta dokument:

År 1

Kreativt skrivande och journalföring, 15 hp

Kurskod: KFJ001

I denna kurs lär vi dig hur du fyller i socialjournalen rörande ett hushålls förehavanden. Anser du, på grund av dina upplysta fördomar, att ett barns utveckling är i fara i en viss familj, men du har helt enkelt inga bevis? Frukta inte, för här kommer du få de färdigheter i kreativt skrivande du behöver för att ställa detta till rätta. Vi visar dig hur du förvandlar en ros till en kaktus, och familjens snälla tax till en fruktansvärd pitbull. Du kommer göra Stephen King stolt med dina målande beskrivningar av terror i hemmet.

Att möta massmedia, 15 hp

Kurskod: AMM001

Här får du lära dig hur du handskas med massmedia. Hur bemöter du journalister efter att du utan någon grund alls tagit ett barn från dess föräldrar? Vi kommer lära dig hur du drar till med ett stort leende och ropar “Barnets bästa i centrum!” och andra motton. Genom den kompetens du får i kursen behöver du aldrig oroa dig för att bli stämplad som myndighetsbrottsling.

Specialinkallad föreläsare: Mohammed “Baghdad Bob” Said as-Sahaf

Barnavård och den juridiska biten, 15 hp

Kurskod: KGB001

Eftersom du gett dig in på socionomyrket bryr du antagligen inte dig särskilt mycket om lagen och vill inte att något sådant ska hindra dig från att sköta ditt jobb på det sätt du själv anser bäst, men här får du lära dig vilka lagar och förordningar du kan använda för att omhänderta barn. Denna kurs tillsammans med KFJ001 är utmärkt för att komma fram med bevis på vanvård av barn. Låter någon sitt barn läsa Bibeln? Men det är ju barnmisshandel, barnet kommer bli sargat för livet av att höra talas om sådant som helvetet! Efter att du gått dessa kurser kommer du kunna övertyga vilken domare som helst att ett barn hör hemma i samhällsvård om föräldrarna ens låter en Bibel ligga framme hemma.

Könsroller och samhälle, 15 hp

Kurskod: Roks001

Patriarkatet är ett väldigt stort problem i västerländska samhällen, varför vi råder alla gifta par att skilja sig. Bäst är om mannen jagas iväg från familjen, vad har han där att göra? Här får du lära dig den långa historien om äktenskapets inneboende kvinnoförtryck – från dess början i den kvinnohatande Bibeln för tre tusen år sedan, till det som ännu kvarstår av äktenskapet i våra dagar, trots de försök som gjorts att krossa det. Gästföreläsare: Gudrun Schyman samt representanter för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)

År 2

Mångkulturell orientering, 15 hp

Kurskod: PK002

Här får du bekanta dig med voodooritualer, andeutdrivning, schamanism och annan kulturkompetens du behöver för att möta det skiftande klientelet i dagens mångkulturella samhälle. Efter denna kurs kommer du aldrig se på Sverige likadant igen. Vad är Orsa Spelmän och dans runt midsommarstången jämfört med den afrikanska maskdansen till kakilambes ära?

Psykoanalys i klientmötet, 15 hp

Kurskod: Freud002

När man kallar sin klient till möte på socialkontoret händer det ofta att de, trots att de som socialtjänstens klienter ska vara lydiga undersåtar, ändå har en egen vilja. Och ibland har de med sig vittnen och bandspelare, varför det inte alltid fungerar att hota med polisvåld. Här får du lära dig hur du kan exploatera din klients psykologiska svagheter, finna hans eller hennes ömma punkter, för att bryta ned och göra din klient medgörlig. Vi lär dig hur du i din klients traditionella mansroll beskådar en inneboende sexuell dragning till klientens fader, och hur du dekonstruerar hans identitet på detta vis. Bemästrar du denna kurs kommer du kunna kontrollera din klient lika bra som en marionettdocka.

Socialtjänstens roll som samhällets informationsnav, 15 hp

Kurskod:IB002

För att socialtjänsten ska kunna leva upp till sitt mål att avslöja all vanvård av barn vi vet sker i de biologiska hemmen, måste information samlas in om dessa hem. Här får du lära dig hur man hämtar in denna information och vilka verktyg man kan använda. Huvudsakligen delas informationsinsamlingen in i två kategorier – dels frivilliga uppgifter, dels signalspaning. Med frivilliga uppgifter menas information om familjeförhållanden människor villigt lämnat över. En del av detta är i form av vuxna människors samtal om sina grannar, där de öppenhjärtligt delar med sig av allt de anser pågår i ett visst hem. Sedan finns också rekognoscering på kommunala anläggningar såsom daghem och dylikt, där man går fram och talar med barn om deras föräldrar för att få fram vittnesmål. Utöver detta finns också signalspaning, där man genom avancerad elektronisk utrustning skaffar sig en inblick i människors hem.

Karriären bortom den som socialsekreterare, 15 hp

Kurskod: HVB002

När du slutfört din mycket ansträngande socionomutbildning kanske du blir besviken över att lönen som socialsekreterare inte är högre än den är. Frukta dock inte. Genom att skaffa dig kontakter på barnhem och hos fosterfamiljer, eller med de termer vi använder i dag – HVB och familjehem, kan du gå med i ett pyramidspel som inbegriper att du börjar leverera barn till dessa, för att senare i livet själv stå där och göra dig en vinst på den handelsvara barnen utgör. Se bara på Rune Nensén, som började som socialsekreterare efter han var färdig med sin examen, men som nu tjänar fem miljoner per år på att driva barnhemmet Oasen. Miljonerna är inom räckhåll!

 

 

(C) Daniel Hammarberg 2011

Socialsekreterare borde tvingas praktisera på McDonalds (socionomhumor I)