Intagen och fästmö hade sexuellt umgänge inför deras barn i visitrum – JO gav dem rätt

I Sverige har vi något som kallas Justitieombudsmannen, en myndighet som ska sörja för att lagar efterlevs och att vi kan skicka in klagomål om någon del av statsförvaltningen trampat på oss. Människor i gemen använder inte sig så mycket av denna rätt i sina dagliga liv, och om de gör det så upplever de inte JO vara alltför tillmötesgående – men intagna på svenska anstalter gör det desto mer. Bakgrunden till denna artikel är ett JO-beslut jag läste i morse från den 30 september detta år, där en kvinna hade skickat in anmälan eftersom hon hade upplevt det “respektlöst och kränkande” att kriminalvårdspersonal avbröt henne och hennes intagna sambo när de hade sexuellt umgänge framför sin fem månader gamla dotter i visitrummet. Länk

Det är vanligtvis fritt fram att ha sådant umgänge på svenska anstalter och mig veterligen avbryter vårdarna aldrig de som har det, även om man kan tycka att det är en förmån de som förpassat sig själva till fängelse borde förnekas. Men denna gång, eftermiddagen den 18 september 2010, hade de sin bebis med sig liggande i en barnvagn placerad mitt i rummet när de låg med varandra. Kriminalvårdarna hade noterat att kvinnan tagit med sig barnet in på rummet, och när de hörde att paret hade samlag inne på rummet sökte de upp vakthavande befäl eftersom de oroade sig för barnets välbefinnande. Detta befäl följde då med till rummet, knackade försiktigt på för att några sekunder senare öppna dörren.

Den intagne mannen ombads då följa med till kontoret, men gavs först tid att med stängd dörr klä på sig. Där förklarade de för honom att det var emot anstaltsreglerna och Socialtjänstlagen att ha sexuellt umgänge framför barn. Sedan fick han återvända till rummet. Kvinnan upplevde dock detta kränkande och bestämde sig för att det var dags att klaga. Bland annat anförde hon att dottern sov vid tillfället och därför varken såg eller hörde vad som pågick. Vidare ansåg hon att hon och hennes pojkvän borde uttryckligen ha informerats om dessa regler i förväg, att man inte får ha sexuellt umgänge inför barns åsyn – det räckte inte med att de anmodades muntligt att visa hänsyn för andra människor på anstalten. Därför lämnade hon in klagomål mot de två vårdare som kontaktat vakthavande befäl.

Som vanligt vid JO-anmälningar mot Kriminalvården förhördes snart stora delar av anstaltsförvaltningen och annan personal inom Kriminalvården om det som skett, bland annat säkerhetsinspektör Christer Jansson och kriminalvårdsinspektör Gustaf Robertsson. Dessa redogjorde för den omfattande information man ger besökare om reglerna för besök, men erkände att de aldrig uttryckligen meddelar att det är förbjudet med sexuellt umgänge inför barn – som om detta skulle behöva påpekas.

När det var dags för Justitieombudsman Cecilia Nordenfelt att fatta sitt beslut om detta klagomål uttryckte hon sig som följer:

“Kriminalvården har anfört att det är olämpligt att det förekommer sexuell aktivitet i ett besöksrum där barn vistas och att det enligt anstaltens policy inte är tillåtet. För egen del ställer jag mig tveksam till om det är rimligt att uppställa ett sådant generellt förbud. I normala fall bör man, enligt min mening, kunna överlåta denna fråga åt barnets vårdnadshavare. Om en anstalt har en policy avseende sexuellt umgänge vid besök där barn deltar framstår det emellertid som självklart att anstalten i förväg informerar intagna och deras besökare om denna policy. Enligt min mening kan det vara lämpligt att lämna sådan information skriftligen. Av utredningen framgår att anstaltens rutin är att den intagne och besökaren inför besöket muntligen uppmanas att visa hänsyn mot andra människor men att de inte uttryckligen upplyses om att sexuellt umgänge inte är tillåtet när barn är närvarande. Jag anser inte att det är tillräckligt med en uppmaning om att visa hänsyn. Mot bakgrund av att man riskerar att besöket avbryts för att det förekommer sexuellt umgänge krävs det att anstalten uttryckligen informerar om det aktuella förbudet. Kriminalvården förtjänar kritik för den bristande informationen.”

Så enligt denna JO är det alltså acceptabelt att ha sexuellt umgänge mitt framför ögonen på småbarn, och om anstalten inte anser att detta ska tillåtas så förväntas den meddela detta skriftligen. Visserligen ledde denna anmälan inte till några konsekvenser för de anklagade parterna – JO-anmälningar gör ytterst sällan det – men det är helt sanslöst att en så befängd anmälan ska kunna leda till en sådan utredningsinsats.

Anstalten ifråga – Västervik norra

Trots att denna anstalt sedd utifrån tycks vara rätt komfortabel – webbsidan räknar upp sysselsättningar som verkstad (trä och mekanisk), utbildning på grundskole/gymnasie/högskolenivå, gym, volleyboll och bordtennis – har intagna här lämnat in bra många klagomål om den till JO. De tycks ösa galla över den. För att citera vad en Facebook-sida för före detta anstaltsintagna har att säga om denna anstalt (detta är ett enda stycke, uppbrutet för kommentar).

“Sanningen är att denna anstalt utövar maktmissbruk anhöriga har svårt att komma i kontakt med intagen posten fungerar ej heller på så sätt man är van vid… Ibland fick man vänta en vecka på post och det visade sig att de brev man fick hade skickats veckan innan.”

Åh, det hårda anstaltslivet – man får inte posten levererad nästa dag på det sätt fria människor får.

“En del “PLITAR” alltså vårdare beter sig väldigt illa emot intagna och anstalten har hur många Jo anmälningar som helst emot sig… “

Lite senare ska jag tipsa om några av dessa anmälningar.

“Sedan som dom påstår att det finns arbete det är inte heller sant intagna har inget att göra och Kvinspen Christoffer han ger gärna inga permissioner om man inte går på något av det program som han verkar anser att klient skall gå…”

Inget arbete? Vad sägs om att gå arbetslös ute i det fria? Räcker det inte med alla möjligheter att själv sysselsätta sig där inne?

“Det förekommer mycket utpressning från anstaltens sida och det är inte ok…. Min sambo hade det tufft även andra intagnas anhöriga hade svårt och för att sedan strö mer salt i såret så meddelade inte anstalten heller om typ soc eller frivården hade sökt en…. Det kunde gå en vecka innan man fick reda på detta…. Kära läsare detta är sanningen om anstalten Västervik norra en dålig anstalt…… Länkar till sidan kan ni se och läsa mer om den anstalten”

Snyft, allt detta låter riktigt hårt. Låt oss ta en titt på några av de anmälningar intagna på Västervik norra skickat in till JO – jag har täckt dessa i mer detalj i min bok Dårhuset.

Fall 1:

Fängelsechefen sa åt en intagen att “hålla käften” när han avbröt ett förhör upprepade gånger. Den intagne skickade in anmälan till JO, och både Kriminalvården och JO instämde i att kritisera fängelsechefen för detta och att det var “olämpligt” för honom att uttrycka sig på detta sätt. Länk

Fall 2:

Enligt de intagna på anstalten hade denna under 2009 upprepade gånger låst upp rummen för sent, när de skulle låsas upp vid 8:00 på morgonen. Den 17 december 2009 låste man upp vid 8:10. Den 3 januari 2010 låste man upp rummen så sent som 8:20. Anstaltspersonalen förklarar detta med att snöfallet har gjort det svårt för dem att ta sig till anstalten i tid. Den 3 januari hävdar man från anstaltens sida att man faktiskt låste upp vid 8:00, då alla rum tycks ha öppnats, men tydligen ska ett rum ha blivit låst igen. Den ansvarige vårdaren upptäckte inte sitt misstag förrän 8:20, då han låste upp och gick fram till den intagne för att be om ursäkt. Kriminalvården förklarar detta med att vårdarna arbetar på enheter med olika rutiner, och vårdaren hade följt fel rutin vid detta tillfälle. I sitt svar citerar JO Nordenfelt en lagtext med förkortningen KVFS 2009:4, som uttryckligen säger att alla anstaltsrum måste låsas upp senast 8:00. Vidare skriver hon: “Det inträffade är givetvis inte acceptabelt och anstalten kan inte undgå kritik”. Länk

Jag tror du förstår varför jag valt att kalla min samhällskritiska bok Dårhuset: Du gamla, du fria, du förtappade. Manuskriptet är färdigt, men utgivningsfrågan är inte löst än.