Därför skickade jag in anmälan till Granskningsnämnden om Uppdrag granskning

I gårdagens Uppdrag granskning berättades det om en tonåring som hade rekryterats som infiltratör åt polisen. Redan när jag läste programbeskrivningen ställde jag mig mycket skeptisk till vad som verkade vara ett klart vinklat reportage framställt i en enskild persons egenintresse – en person som genom att ha blivit en del av en våldsam vänsterextremistisk rörelse och sedan när han kontaktats av polisen blivit informatör med frikostig lön, hade försatt sig i en prekär situation när uppdraget var slut. Jag hade redan då min teori om hur det gick till:

. .

1) Redan i mitten av tonåren är han en våldsam vänsterextremist.
2) Vid 18 års ålder rekryteras han av polisen och börjar få betalt för att skvallra på sina kamrater. Varför? Kanske han valde denna försörjning istället för att förvärvsarbeta som medelsvensson, ett val han själv gjorde.
3) SÄPO gör en blunder (om man får tro framställningen, man fick aldrig något bevis på att det var de som strulade till det och inte han själv) och han tappar sitt värde för dem.
4) Han tar kontakt med massmedia och gråter ut om var han står karriärmässigt i dag, och får Uppdrag granskning att göra reportage om honom.

När jag såg programmet igår kväll blev jag än mer övertygad om detta. Han framställer sig själv på ett klart självömkande sätt, men tillåts stå oemotsagd, och behöver inte framföra några bevis på att hans historia stämmer. Han låtsas som att han utnyttjades av polisen och att de var helt orättvisa mot honom, trots att de tycks ha räddat honom från att förstöra sitt eget liv, och även fått betalt för detta. När uppdraget är slut får han ytterligare 600 000 kr, pengar han har bränt på två års tid. Sedan kontaktar han diverse personer och snyftar ut om sin tillvaro, och får SVT:s Uppdrag granskning att göra ett program åt honom.

Nåväl, att skriva alltför mycket skulle medföra att jag upprepade mig själv, varför jag här återger den anmälan jag skickade in till Granskningsnämnden:

När jag tittade på detta avsnitt av Uppdrag granskning slog det mig som en mycket vinklad framställning, som en person (kallad Magnus) som kommit i kontakt med programmets redaktion hade lyckats få till stånd i egen sak. Han var i en prekär situation och hade därför kontaktat den ena och den andra om sin historia. Följande är de anledningar jag anser att programmet bryter mot Granskningsnämndens regler:

  • Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse

Som jag uppfattade det, grundade sig detta program praktiskt taget helt och hållet på “Magnus” egen berättelse, utan någon egentlig bekräftelse på att de uppgifter han kom med stämde. Det framkom att han faktiskt arbetat som informatör åt SÄPO genom det inspelade samtalet, men allt annat tycks ha varit baserat på hans eget vittnesmål. Programmet färgades av hans eget perspektiv på sitt liv, ett som UG:s redaktion tycktes ha svalt helt och hållet, där han framställde sig själv som ett offer som hade svikits av polisen och SÄPO.

Inte under någon gång i programmet framträdde någon person som gav ett annat perspektiv eller som ifrågasatte “Magnus”, trots de uppenbara hål som fanns i hans berättelse. Enligt egen utsago hade han “dragits in”, för att använda hans ord, i den våldsamma extremvänstern under tonåren, vilket ledde till att han redan vid 18 års ålder stod åtalad. Men då kontaktade polisen honom och ska ha lurat honom att gå med på samarbete i utbyte mot pengar. Han var uppenbarligen fortfarande en del av denna rörelse även efteråt, även om man inte sa det rakt ut i programmet, men nu fick han också betalt som informatör.

Även fast skamliga detaljer om hans liv nämndes, som att han rekryterade andra personer som inte ens var 15 år gamla som informatörer i andra hand, så var det underförstått att han var ett offer, och att han hade gjort en heroisk insats för staten. För egen del trodde jag nästan det var ett skämt, detta reportage, med tanke på hur uppenbart det var att det var hans försök att rädda sitt liv efter att ha förstört det självmant. Men när jag såg kommentarerna på chatten insåg jag att tittarna hade svalt denna historia med hull och hår, på grund av UG:s vinklade framställning.

  • Saklighet

Programmet inleddes med att dessa ord lästes upp av Janne Josefsson:

“Uppdrag granskning i kväll: SÄPO:s infiltratör riskerade livet i kriget mot den organiserade brottsligheten, men sveks av polisen.”

Jag upplever detta vara ett mycket vilseledande sätt att framställa ett reportage om en ung våldsbrottsling som tycks ha räddats av polisen från sin egen självdestruktivitet, och erbjudits ett ekonomiskt och upplevelsemässigt ytterst förmånligt liv. Som medlem av våldsvänstern var han bestämt en del av den organiserade brottsligheten. Att han ska ha riskerat livet samt ha bekämpat den organiserade brottsligheten, det får man uppenbarligen ta hans ord på, eftersom det inte bekräftas. Det är dessutom svårt att se hur det kan anses vara ett svek när han när tjänsten är slut får ett avgångsvederlag på 600 000 kr, samt erbjuds även fortsatt skydd och anonymitet.

  • Kritik mot en klart utpekad part

Det stod klart att programledaren Carolina Jemsby hade bestämt sig för att SÄPO var boven i dramat och att de hade utnyttjat den person som utmålats som hjälte. Programmet framställde händelseförloppet som att SÄPO hade tvingat en person som annars skulle ha levt ett svenssonliv till att leva under farliga förhållanden, och att de sedan orsakat att han inte hade någon framtid kvar efter att tjänsten var över. I programmet fick man dock aldrig se SÄPO uttala sig, annat än i det bandade samtal “Magnus” delade med sig av. Man hade från SVT:s sida visserligen gjort försök att att nå en dialog med SÄPO, men man hade inte kunnat nå samarbete om hur detta skulle ske – programredaktionen hade vägrat följa SÄPO:s regler för mötet med dem.

Därför hade man i slutändan ett program där SÄPO framställdes som bovar, utan att någon under hela programmet ifrågasatte det perspektiv som gavs.

Med denna framställning hoppas jag ni delar mitt perspektiv, att detta program endast utgjorde en persons subjektiva framställning om sitt eget levnadsöde, och att det uppkommit ur hans försök att rädda sig själv ur den situation han själv försatt sig i.