En tvättäkta “hen”

Chelsey Hehn, gripen 13 juni för narkotikainnehav och bedrägeri

Det nya begreppet “hen” har mottagits med förfäran av svenska folket. Få människor, om ens några alls utanför “kultureliten”, har något till övers för detta begrepp. Men då Sverige är den totalitära stat det är så är det nog något vi kommer få räkna med att myndigheterna använder, något som olyckligtvis nog kommer bli en del av ens vardag. Något många frågar sig är vad för sorts människa en “hen” är, eller hurdan en person blir om han eller hon betraktas som sådan – en varelse utan könsidentitet. I dag fick jag facit rakt i ansiktet när jag tittade på arrestbilder på en amerikansk polismyndighets webbplats – en kvinna som såg mer ut som en man än en kvinna, ironiskt nog med efternamnet Hehn, hade den 13:e juni blivit gripen för narkotikabrott (både eget bruk och försäljning) och bedrägeri.

När jag slog upp denna He[h]n på nätet fann jag att hon gripits flera gånger tidigare också, trots sin unga ålder, född 1993. 16 november 2011 och 5 december samma år hade hon också gripits för liknande brott. Arrestbilder brukar vanligtvis försvinna från nätet efter ett halvår eller så, varför man inte kan slå upp längre tillbaka i tiden, men det tycks som att hon ägnat åtminstone det senaste året åt brottslighet. Som om detta inte var nog så tycks hon vid runt 15 års ålder ha fött ett barn också, vilket står att finna på hennes Facebook-sida. Bild 1 och bild 2.  Se även hennes profil.

Kan man finna ett mer passande exempel på en “hen” än denna kvinna? När vi tar ställning till huruvida begreppet “hen” är lovvärt bör vi fråga oss detta: Är det bra om en person skaffar barn i mitten av tonåldern och sedan försörjer sig som ensamstående förälder genom knarklangning och checkförfalskning? Jag skulle blygsamt vilja hävda att detta inte alls är en önskvärd utveckling, och därför anser jag det vara av stor vikt att barnen får leva i sina traditionella könsroller istället för att bli en del av något genusexperiment. Människor – och särskilt barn – är inte försöksdjur. Låt barnen slippa bli en “hen”!

 • Atlantica

  Precis som i inlägget om brottslighet har du nu missförstått ytterligare begrepp och koncept.

  “Hen” syftar inte till en fysisk könlös varelse som är “mellan” man och kvinna.
  Det är ett lingvistiskt koncept som tillkommit av det uppfattade behovet av att neutralt tydliggörande samt för att uppmärksamma om slappt (och framför allt) könsbetonat språkbruk. Dvs. när du utan att behöva det, använder han eller hon och markerar en onödig genus-association i sammanhanget.

  Det finns ingen “roll” i begreppet som barn kan “växa upp i” just därför att det är ett språkligt begrepp.

  så din ytterst märkliga koppling till en brottsling är totalt irrelevant, ung. som ditt inlägg.

  • Anna Fischer

   Jag har sjäv ramlat över just ordet”hen” i olika skriftliga sammanhang! Du förklara ordet “hen” som en lingvistisk koncept!
   Men hur har hamnat denna “koncept” i vardagsspråket´? En språkforskare/lingvist kan hantera ett ord som underlättar att kommunicera inom genren…… man varför har ett ord börjat
   användas i vanligt vardagsspråk utan att användarna förstår innebörden…..
   Det får mig att tänka på en mycket fånig tid när politiker började använda olika käcka uttryck som har bara användts tex. inom sjukvården…….. Jag vek mig dubbelt av skratt när dessa fånar tog ordet “bilateral” i sina mun……….Att de flesta inte begrep vad bilateral betydde oroade inte fånen…..han/hon ville bara imponera på väljarna!

   • Atlantica

    Inlägget vi kommenterar på är ett bra exempel där det försöks användas vardagligt utan att förstå innebörden.

    Det är förstås inget fel i att använda begreppet bara det används korrekt så att exemplet ovan inte inträffar.

    Nu vet jag inte i vilket sammanhang du hörde “bilateral” på ett
    sätt som var skrattretande men det är inte ett uteslutande medicinskt begrepp om det var det du skrattade åt. Ordet är enkelt sammansatt och syftar på “tvåsidighet”. bi-lateral alltså och kan användes närhelst det passar.