En tvättäkta “hen”

Chelsey Hehn, gripen 13 juni för narkotikainnehav och bedrägeri

Det nya begreppet “hen” har mottagits med förfäran av svenska folket. Få människor, om ens några alls utanför “kultureliten”, har något till övers för detta begrepp. Men då Sverige är den totalitära stat det är så är det nog något vi kommer få räkna med att myndigheterna använder, något som olyckligtvis nog kommer bli en del av ens vardag. Något många frågar sig är vad för sorts människa en “hen” är, eller hurdan en person blir om han eller hon betraktas som sådan – en varelse utan könsidentitet. I dag fick jag facit rakt i ansiktet när jag tittade på arrestbilder på en amerikansk polismyndighets webbplats – en kvinna som såg mer ut som en man än en kvinna, ironiskt nog med efternamnet Hehn, hade den 13:e juni blivit gripen för narkotikabrott (både eget bruk och försäljning) och bedrägeri.

När jag slog upp denna He[h]n på nätet fann jag att hon gripits flera gånger tidigare också, trots sin unga ålder, född 1993. 16 november 2011 och 5 december samma år hade hon också gripits för liknande brott. Arrestbilder brukar vanligtvis försvinna från nätet efter ett halvår eller så, varför man inte kan slå upp längre tillbaka i tiden, men det tycks som att hon ägnat åtminstone det senaste året åt brottslighet. Som om detta inte var nog så tycks hon vid runt 15 års ålder ha fött ett barn också, vilket står att finna på hennes Facebook-sida. Bild 1 och bild 2.  Se även hennes profil.

Kan man finna ett mer passande exempel på en “hen” än denna kvinna? När vi tar ställning till huruvida begreppet “hen” är lovvärt bör vi fråga oss detta: Är det bra om en person skaffar barn i mitten av tonåldern och sedan försörjer sig som ensamstående förälder genom knarklangning och checkförfalskning? Jag skulle blygsamt vilja hävda att detta inte alls är en önskvärd utveckling, och därför anser jag det vara av stor vikt att barnen får leva i sina traditionella könsroller istället för att bli en del av något genusexperiment. Människor – och särskilt barn – är inte försöksdjur. Låt barnen slippa bli en “hen”!