Läkare glor i journaler – hurra för den svenska “sekretessen”

I gårdagens Läkartidningen kunde man läsa att en invandrad allmänläkare vid 177 olika tillfällen obehörigt hade gått igenom läkarjournaler för personer han inte ens hade som egna patienter. Han har dömts för olaga dataintrång i domstol med anledning av detta, men trots detta jobbar han ändå kvar i nuläget.

Detta är inte den första gången något som detta händer. Trots hur vår stat ståtar med påstådd patientsäkerhet och skydd av personliga uppgifter så har läkare faktiskt tillgång till att läsa patientjournaler för vem som helst. Visserligen är det föreskrivet att detta endast ska göras inom yrkesutövningens ramar, men de frekventa åtalen som radar upp sig visar att detta är en behörighet som missbrukas allvarligt.

Som en sann yrkesbrottsling påstår läkaren i detta fall att han “loggat in av misstag”, precis som en inbrottstjuv som tagits på bar gärning “bara befann sig i trakten”. Målet för hans sökningar var nästan endast unga kvinnor. Var detta ett försök att hitta utsatta personer i äktenskapssyfte, måhända? Dessa patientjournaler ger ju en enormt bra bild av en persons problematik, så en exploativt lagd människa skulle säkerligen kunna få patienten i beroendeställning genom informationen i fråga.

Och samma dag skrev man också på Vårdförbundets hemsida om det fall som uppdagades i början av december månad förra året, det där psykkliniken “We mind” hade gjort en blunder och gjort ett massutskick till patienter – med allas e-postadresser synliga. Således avslöjades alla personer på listan som patienter på denna klinik. Sådana brott mot sekretessen innebär stora men för de individer som drabbas, och vår stat ger sken av att rådande lagstiftning ska förhindra sådant, men “misstag” sker regelbundet, och påstått sekretessbelagd information är ofta ute på vift. Förr eller senare finner den nog sin väg till forumet Flashback också. Om någon myndighetsperson känner till något om dig som person, dröjer det inte länge innan de alla gör det.

Se även http://www.idg.se/2.1085/1.609118/tusentals-psykpatienter-avslojades-efter-e-postmiss–sa-skadades-patienterna

  • Akhlut

    Ja, tyvärr ser det ut såhär. Bristen på läkare gör att de kan komma undan med nästan vad som helst, blir det dock för känsligt/allvarligt kan de alltid få jobb i någon annan del av landet. Sedan tror jag mycket av snacket om integritet är ren BS, ett angenämt problem. Det låter bra att bekymras, men brott resulterar inte grundliga utredningar eller seriösa diskussioner. Så länge man inte själv tror att man drabbas är det inte så farligt (här har folk också svårt att tänka sig vad integritetskränkningar faktiskt skulle kunna innebära).