Sveriges Radio uppmärksammar mångfaldsstudie med bisarr logik

Så eftersom att utlänningar är överrepresenterade (minst sagt) vad det gäller brottslighet så ska de också kvoteras in som nämndemän? Kommer det då inte innebära att etniska svenskar riskeras utsättas för diskriminering när nämndemännen inte speglar befolkningen I stort?

I dagens Sverige finns det visst ingen måtta på de saker som ska ges till brottsbenägna grupper, som belöning för att de begått brott…

Ny forskning från Göteborgs universitet ska ge svar på om nämndemannadomslut vid svenska domstolar är partiska. Tidigare forskning i USA visar att medborgare i olika minoritetsgrupper döms hårdare av en jury utan en representant som tillhör deras minoritet. Det finns farhågor att det är likadant i Sverige.

Medelåldern på svenska nämndemän är hög. 2010 var nästan hälften, 46 procent, över 65 år enligt siffror från Domstolsverket. Samtidigt är unga personer med utländsk härkomst överrepresenterade bland gärningsmännen.

Forskning ska ge svar på om nämndemän är rättvisa
Mon, 30 Mar 2015 11:56:00 GMT