Konsten att vara hund- eller kattägare i dagens Sverige

Här högläser jag ur SJVFS 2008:5 i underhållningssyfte eftersom innehållet i detta lagdokument är helt befängt. Detta dokuments fulla titel är “Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt“, och det går i detalj in på just hur man ska ta hand om sina husdjur. Det är lag om detta i Sverige i dag, och följer man inte allt till punkt och pricka kan man sättas i fängelse för djurplågeri, även om man inte är bekant med lagen. Mig veterligen så gjorde vår stat aldrig något försök att informera djurägare om denna nya lagstiftning när den kom. Jag togs själv på bar överraskning när jag plötsligt fick hembesök av en inspektör som krävde att få se hur jag tog hand om de två katter jag då hade tillfälligt. Är inte vår förmyndarstat helt fantastisk?

Obs: Videosnutten blev nästan 40 minuter lång, trots att jag läser upp lagtexten i rätt snabb takt. Och tänka sig att det finns de som klagar över mullorna i den muslimska världen. De är ingenting jämfört med svenska byråkrater.

Vad du inte visste om socionomprogrammet [socionomhumor II]

Socialtjänsten vill ofta ge sken av att socionomprogrammet är som vilken akademisk utbildning som helst – att den håller samma höga standard, kvalitetskontroll, evidensbaserad metodik och sådant. Men här skulle jag vilja avslöja detta programs verkliga kursplan. Tvärtemot vad som påstås så är denna utbildning inget annat än buffel och båg. För att citera detta dokument:

Continue reading

Socialsekreterare borde tvingas praktisera på McDonalds [socionomhumor I]

Det har i dagarna varit mycket på tapeten hur man kommer till rätta med de problem man har inom socialtjänsten, och då speciellt samhällsvården. Trots att denna samhällsinstitution funnits i en eller annan form i snart ett sekel, tycks dess anställda än i dag inte kunna sköta sina jobb på ett vidare tillfredsställande sätt. Ofta när man diskuterar detta i media blir den första lösningen som föreslås att socionomer ska få mer utbildning, utöver den “akademiska examen” de redan har. Men, är detta lösningen? Kan man verkligen förvänta sig att personer med de uppenbara karaktärsbrister dessa uppvisar helt plötsligt ska börja sköta sina jobb genom att man bara sätter dem på skolbänken? Nej, vad jag anser att de behöver är istället riktiga yrkeskunskaper från den privata sektorn.

Continue reading

Svar till socialsekreterare Erik Holm angående min Newsmill-artikel

Detta fick bli ett inlägg även på min blogg, eftersom mitt svar på Newsmill blev rätt långt. Ursprungsartikeln är denna.

Att referera till SoL som en omhändertagandelagstiftning är visserligen inte officiellt språkbruk, men faktum är ju att kapitel 5 av denna lag klargör att det kan bli aktuellt med “vård och fostran utanför det egna hemmet”. Det står också i förarbeten att även om det tilltänkta vårdobjektet inte vill ha vården, så kan man ändå ägna sig åt “uppsökande verksamhet”. Till slut blir det många som ger efter och låter sig eller sina barn placeras “frivilligt” under SoL, varför jag skulle kalla även SoL för omhändertagandelagstiftning.

Continue reading

Vanvårdsutredningen, partipolitiken, Barnkonventionen, villfarelserna och de insikter som måste nås

Till att börja med kan jag nämna att jag själv föll offer för socialtjänstens övergrepp under mitten av 90-talet, eftersom vår familj då störtade ned i missbruk (fast själv är jag och har alltid varit nykterist) och myndigheterna ville placera mig på än det ena, än det andra stället, och lät mot min vilja ett stort antal anställda få insyn i mina levnadsförhållanden och stövla omkring i mitt liv. Men, min historia är inte vad detta ska handla om.

Continue reading