45-årig man förlorade jobbet och åtalades för nedsättande privat brev om invandrare

I dagens Sverige får man visst passa sitt språkbruk även i privata brev till kommunala bolag. En 45-årig man uttryckte sig nedsättande om invandrare i e-post till hyresvärden efter att han besvärats av dem på gården utanför sin lägenhet. Då förlorade han både jobbet och åtalades för hets mot folkgrupp – åklagaren yrkar på “ett antal månaders fängelse” för honom. Var det någonsin så här illa i Sovjet? http://www.dt.se/brottsplats/1.5604929-hotas-av-fangelse-for-hets-mot-folkgrupp

Några nya böcker jag skrivit

Jag har då inte uppdaterat den här bloggen så vidare mycket det senaste året. Men, jag har ändå fått mycket gjort på annat håll. Under 2012 har jag skrivit en bok kallad “An Alabama Story”, min första hela roman. Dessutom har jag under julen skrivit en kortare novell kallad “En barnens förkämpe”. Mina hemsidor ser långt ifrån perfekta ut, men har snyggat till lite åtminstone de senaste dagarna, och har nu lagt in en sida med mina böcker här.

Jag har för närvarande bra skrivrutin och tycks få ned några sidor text i något manuskript varje dag. Det var bara några dagar sedan jag färdigställde “En barnens förkämpe”, men har redan börjat arbeta med en till novell. Precis som den föregående kommer jag nog ge ut den gratis och lägga upp för nedladdning här, vilket inte är fallet med fullängdsmanuskripten.

En tvättäkta “hen”

Chelsey Hehn, gripen 13 juni för narkotikainnehav och bedrägeri

Det nya begreppet “hen” har mottagits med förfäran av svenska folket. Få människor, om ens några alls utanför “kultureliten”, har något till övers för detta begrepp. Men då Sverige är den totalitära stat det är så är det nog något vi kommer få räkna med att myndigheterna använder, något som olyckligtvis nog kommer bli en del av ens vardag. Något många frågar sig är vad för sorts människa en “hen” är, eller hurdan en person blir om han eller hon betraktas som sådan – en varelse utan könsidentitet. I dag fick jag facit rakt i ansiktet när jag tittade på arrestbilder på en amerikansk polismyndighets webbplats – en kvinna som såg mer ut som en man än en kvinna, ironiskt nog med efternamnet Hehn, hade den 13:e juni blivit gripen för narkotikabrott (både eget bruk och försäljning) och bedrägeri.

Continue reading

Därför skickade jag in anmälan till Granskningsnämnden om Uppdrag granskning

I gårdagens Uppdrag granskning berättades det om en tonåring som hade rekryterats som infiltratör åt polisen. Redan när jag läste programbeskrivningen ställde jag mig mycket skeptisk till vad som verkade vara ett klart vinklat reportage framställt i en enskild persons egenintresse – en person som genom att ha blivit en del av en våldsam vänsterextremistisk rörelse och sedan när han kontaktats av polisen blivit informatör med frikostig lön, hade försatt sig i en prekär situation när uppdraget var slut. Jag hade redan då min teori om hur det gick till:

Continue reading

Upprättelseceremonin – fanns det verkligen någon substans alls?

I måndags såg jag på TV den upprättelseceremoni som hölls för de vanvårdade barnen i Stockholms stadshus. Då jag till min natur är skeptiskt lagd, hade jag inte väntat mig alltför mycket av denna ceremoni, vilken skulle vara kulmen på den utredning som pågått sedan 2006. Och när jag hade tittat klart hade jag bara en tanke i huvudet: Har man verkligen kommit någon vart alls?

Continue reading

Sveriges och USA:s sätt att handskas med pedofiler; en jämförelse

Det går inte långt mellan de gånger då man hör landsmän beklaga sig över de låga straffen för dömda pedofiler i vårt land. Jag håller fullständigt med om detta – straffen är rent skrattretande. I denna artikel tänkte jag skildra hur man handskas med pedofiler i svenskt rättsväsende och ställa detta sida vid sida med hur man gör det borta i USA, ett land som har kommit mycket långt i kampen mot pedofilin och som jag anser mycket väl kan få agera ledstjärna när vi försöker ställa vårt eget samhälle tillrätta. Sorgligt nog tvingas man tillstå att det främst är amerikanska myndigheter och amerikanskt samhälle som tryckt på för att Sverige ska ta detta problem på allvar, då man nästan fullständigt nonchalerat frågan inom vårt eget politiska etablissemang, med undantag för korta perioder då något mycket uppseendeväckande såsom Örebropedofilen hamnat på löpsedlarna, och politikerna blivit tvungna att åtminstone ge sig på ett spel för gallerierna, i den mån de inte vill framstå som helt handfallna.

Continue reading

Intagen och fästmö hade sexuellt umgänge inför deras barn i visitrum – JO gav dem rätt

I Sverige har vi något som kallas Justitieombudsmannen, en myndighet som ska sörja för att lagar efterlevs och att vi kan skicka in klagomål om någon del av statsförvaltningen trampat på oss. Människor i gemen använder inte sig så mycket av denna rätt i sina dagliga liv, och om de gör det så upplever de inte JO vara alltför tillmötesgående – men intagna på svenska anstalter gör det desto mer. Bakgrunden till denna artikel är ett JO-beslut jag läste i morse från den 30 september detta år, där en kvinna hade skickat in anmälan eftersom hon hade upplevt det “respektlöst och kränkande” att kriminalvårdspersonal avbröt henne och hennes intagna sambo när de hade sexuellt umgänge framför sin fem månader gamla dotter i visitrummet. Länk

Continue reading

Varför vi nu måste lära oss av amerikansk kriminalvård

I måndags misshandlades en späd kvinnlig kriminalvårdare till döds på häktet i Flemingsberg, när hon ensam och obeväpnad eskorterade en farlig våldsbrottsling. Överfallet var oprovocerat, och ett 40-tal slag både med knytnävarna och batong utdelades mot henne. Det behöver inte gå till så här, det finns bättre modeller att tillgå än vår “humana” svenska kriminalvårdspolitik.

Continue reading

Christopher Gillberg, forskningsskandalen och dess betydelse för svenska barn

Jag läste nu i tidningen GP att Christopher Gillberg, enligt mig en av Sveriges absolut värsta människor, står i sista instans efter att bäst han kunnat ha försökt undvika stå till svars för det han gjort. Bakgrunden är den s.k. Göteborgsstudien, det uppdrag han fick av staten att följa barns utveckling till vuxen ålder i socialmedicinskt syfte. Samhället ville ta reda på om man kunde förebygga den negativa utveckling vissa människor visar upp, de som i vuxenålder blir brottslingar, socialt utslagna eller drabbas av annan problematik. Gillberg skickade med början 1977 ut frågeformulär till förskollärare i Göteborg med omnejd, som utan att tillfråga eller informera barnens föräldrar började samla in information om dessa barn, som skulle ligga till grund för denna studie.

Continue reading

Den svenska vanvården av barn är att likna vid Abu Ghraib-skandalen

Under 2003 gjorde amerikanska soldater sig skyldiga till fysiska, psykiska och sexuella övergrepp mot irakiska fångar i Abu Ghraib-fängelset. Och under 1900-talet, att döma av de berättelser som kommit fram genom Vanvårdsutredningen, utsattes även svenska barn för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp i de fosterhem och barnhem där de befann sig. Dessa människorättsbrott har mer gemensamt än man kan tro.

Continue reading