Återigen konstateras det att kriminalvård inte fungerar–varför straff behövs istället

Ända sedan 1970-talet har man i USA förstått att vård inte fungerar, att inkapacitering är det enda som kan hålla brottsligheten nere (se studien “Nothing Works” för detta). I Sverige lever man dock fortfarande i villfarelsen att man genom att slänga skattemedel på olika sorters vård kan minska återfallsrisken. Det finns inga belägg överhuvudtaget för att detta fungerar, men ändå gör man det. Det är inte svårt att förstå varför man håller fast vid denna tanke, för det är många psykologer, terapeuter och liknande tramsyrken som livnär sig på denna villfarelse.

Hade jag suttit vid spakarna hade det inte funnits någon vård överhuvudtaget – endast hård avtjänad tid enligt ryskt manér.

Andelen dömda som återfaller i brott minskar inte – vilket har varit kriminalvårdens mål. Det konstaterar Riksrevisionen som granskat samhällets samlade insatser för att förebygga återfallen.

Målet att minska återfall i brott misslyckas
Mon, 30 Mar 2015 10:44:00 GMT

Sveriges Radio uppmärksammar mångfaldsstudie med bisarr logik

Så eftersom att utlänningar är överrepresenterade (minst sagt) vad det gäller brottslighet så ska de också kvoteras in som nämndemän? Kommer det då inte innebära att etniska svenskar riskeras utsättas för diskriminering när nämndemännen inte speglar befolkningen I stort?

I dagens Sverige finns det visst ingen måtta på de saker som ska ges till brottsbenägna grupper, som belöning för att de begått brott…

Ny forskning från Göteborgs universitet ska ge svar på om nämndemannadomslut vid svenska domstolar är partiska. Tidigare forskning i USA visar att medborgare i olika minoritetsgrupper döms hårdare av en jury utan en representant som tillhör deras minoritet. Det finns farhågor att det är likadant i Sverige.

Medelåldern på svenska nämndemän är hög. 2010 var nästan hälften, 46 procent, över 65 år enligt siffror från Domstolsverket. Samtidigt är unga personer med utländsk härkomst överrepresenterade bland gärningsmännen.

Forskning ska ge svar på om nämndemän är rättvisa
Mon, 30 Mar 2015 11:56:00 GMT

En tvättäkta “hen”

Chelsey Hehn, gripen 13 juni för narkotikainnehav och bedrägeri

Det nya begreppet “hen” har mottagits med förfäran av svenska folket. Få människor, om ens några alls utanför “kultureliten”, har något till övers för detta begrepp. Men då Sverige är den totalitära stat det är så är det nog något vi kommer få räkna med att myndigheterna använder, något som olyckligtvis nog kommer bli en del av ens vardag. Något många frågar sig är vad för sorts människa en “hen” är, eller hurdan en person blir om han eller hon betraktas som sådan – en varelse utan könsidentitet. I dag fick jag facit rakt i ansiktet när jag tittade på arrestbilder på en amerikansk polismyndighets webbplats – en kvinna som såg mer ut som en man än en kvinna, ironiskt nog med efternamnet Hehn, hade den 13:e juni blivit gripen för narkotikabrott (både eget bruk och försäljning) och bedrägeri.

Continue reading

Varför vi nu måste lära oss av amerikansk kriminalvård

I måndags misshandlades en späd kvinnlig kriminalvårdare till döds på häktet i Flemingsberg, när hon ensam och obeväpnad eskorterade en farlig våldsbrottsling. Överfallet var oprovocerat, och ett 40-tal slag både med knytnävarna och batong utdelades mot henne. Det behöver inte gå till så här, det finns bättre modeller att tillgå än vår “humana” svenska kriminalvårdspolitik.

Continue reading