Intagen och fästmö hade sexuellt umgänge inför deras barn i visitrum – JO gav dem rätt

I Sverige har vi något som kallas Justitieombudsmannen, en myndighet som ska sörja för att lagar efterlevs och att vi kan skicka in klagomål om någon del av statsförvaltningen trampat på oss. Människor i gemen använder inte sig så mycket av denna rätt i sina dagliga liv, och om de gör det så upplever de inte JO vara alltför tillmötesgående – men intagna på svenska anstalter gör det desto mer. Bakgrunden till denna artikel är ett JO-beslut jag läste i morse från den 30 september detta år, där en kvinna hade skickat in anmälan eftersom hon hade upplevt det “respektlöst och kränkande” att kriminalvårdspersonal avbröt henne och hennes intagna sambo när de hade sexuellt umgänge framför sin fem månader gamla dotter i visitrummet. Länk

Continue reading