Konsten att vara hund- eller kattägare i dagens Sverige

Här högläser jag ur SJVFS 2008:5 i underhållningssyfte eftersom innehållet i detta lagdokument är helt befängt. Detta dokuments fulla titel är “Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt“, och det går i detalj in på just hur man ska ta hand om sina husdjur. Det är lag om detta i Sverige i dag, och följer man inte allt till punkt och pricka kan man sättas i fängelse för djurplågeri, även om man inte är bekant med lagen. Mig veterligen så gjorde vår stat aldrig något försök att informera djurägare om denna nya lagstiftning när den kom. Jag togs själv på bar överraskning när jag plötsligt fick hembesök av en inspektör som krävde att få se hur jag tog hand om de två katter jag då hade tillfälligt. Är inte vår förmyndarstat helt fantastisk?

Obs: Videosnutten blev nästan 40 minuter lång, trots att jag läser upp lagtexten i rätt snabb takt. Och tänka sig att det finns de som klagar över mullorna i den muslimska världen. De är ingenting jämfört med svenska byråkrater.