Svar till socialsekreterare Erik Holm angående min Newsmill-artikel

Detta fick bli ett inlägg även på min blogg, eftersom mitt svar på Newsmill blev rätt långt. Ursprungsartikeln är denna.

Att referera till SoL som en omhändertagandelagstiftning är visserligen inte officiellt språkbruk, men faktum är ju att kapitel 5 av denna lag klargör att det kan bli aktuellt med “vård och fostran utanför det egna hemmet”. Det står också i förarbeten att även om det tilltänkta vårdobjektet inte vill ha vården, så kan man ändå ägna sig åt “uppsökande verksamhet”. Till slut blir det många som ger efter och låter sig eller sina barn placeras “frivilligt” under SoL, varför jag skulle kalla även SoL för omhändertagandelagstiftning.

Continue reading

Vanvårdsutredningen, partipolitiken, Barnkonventionen, villfarelserna och de insikter som måste nås

Till att börja med kan jag nämna att jag själv föll offer för socialtjänstens övergrepp under mitten av 90-talet, eftersom vår familj då störtade ned i missbruk (fast själv är jag och har alltid varit nykterist) och myndigheterna ville placera mig på än det ena, än det andra stället, och lät mot min vilja ett stort antal anställda få insyn i mina levnadsförhållanden och stövla omkring i mitt liv. Men, min historia är inte vad detta ska handla om.

Continue reading