Återigen konstateras det att kriminalvård inte fungerar–varför straff behövs istället

Ända sedan 1970-talet har man i USA förstått att vård inte fungerar, att inkapacitering är det enda som kan hålla brottsligheten nere (se studien “Nothing Works” för detta). I Sverige lever man dock fortfarande i villfarelsen att man genom att slänga skattemedel på olika sorters vård kan minska återfallsrisken. Det finns inga belägg överhuvudtaget för att detta fungerar, men ändå gör man det. Det är inte svårt att förstå varför man håller fast vid denna tanke, för det är många psykologer, terapeuter och liknande tramsyrken som livnär sig på denna villfarelse.

Hade jag suttit vid spakarna hade det inte funnits någon vård överhuvudtaget – endast hård avtjänad tid enligt ryskt manér.

Andelen dömda som återfaller i brott minskar inte – vilket har varit kriminalvårdens mål. Det konstaterar Riksrevisionen som granskat samhällets samlade insatser för att förebygga återfallen.

Målet att minska återfall i brott misslyckas
Mon, 30 Mar 2015 10:44:00 GMT