Kalla Fakta tar upp vanvård på Barnhemmet Oasen

I kväll handlade Kalla Fakta om de övergrepp barn utsätts för på en av Sveriges största HVB-hem – Oasen. Under månaden som kommer kan man se det på TV Play på http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2297038 , och de har även en version med engelsk undertext.

Jag har själv skrivit en del om detta barnhem och uppmärksammat internationell publik en del om det. Dessutom hade jag skissat på ett större reportage om stället och talat med föräldrar till barn som placerats där, men dessvärre hade jag aldrig resurserna att göra något av detta. Nästan lite förvånad att de beskriver det så ingående efter så mycket tystnad rörande ämnet. Man ska dock komma ihåg att detta bara var toppen på isberget. Barn som placeras på detta hem och andra som det kan förvänta sig en helvetisk tid, många får självmordstankar, och det är sällan det finns goda anledningar för att de ska placeras överhuvudtaget.

Den svenska vanvården av barn är att likna vid Abu Ghraib-skandalen

Under 2003 gjorde amerikanska soldater sig skyldiga till fysiska, psykiska och sexuella övergrepp mot irakiska fångar i Abu Ghraib-fängelset. Och under 1900-talet, att döma av de berättelser som kommit fram genom Vanvårdsutredningen, utsattes även svenska barn för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp i de fosterhem och barnhem där de befann sig. Dessa människorättsbrott har mer gemensamt än man kan tro.

Continue reading

Vad du inte visste om socionomprogrammet [socionomhumor II]

Socialtjänsten vill ofta ge sken av att socionomprogrammet är som vilken akademisk utbildning som helst – att den håller samma höga standard, kvalitetskontroll, evidensbaserad metodik och sådant. Men här skulle jag vilja avslöja detta programs verkliga kursplan. Tvärtemot vad som påstås så är denna utbildning inget annat än buffel och båg. För att citera detta dokument:

Continue reading

Socialsekreterare borde tvingas praktisera på McDonalds [socionomhumor I]

Det har i dagarna varit mycket på tapeten hur man kommer till rätta med de problem man har inom socialtjänsten, och då speciellt samhällsvården. Trots att denna samhällsinstitution funnits i en eller annan form i snart ett sekel, tycks dess anställda än i dag inte kunna sköta sina jobb på ett vidare tillfredsställande sätt. Ofta när man diskuterar detta i media blir den första lösningen som föreslås att socionomer ska få mer utbildning, utöver den “akademiska examen” de redan har. Men, är detta lösningen? Kan man verkligen förvänta sig att personer med de uppenbara karaktärsbrister dessa uppvisar helt plötsligt ska börja sköta sina jobb genom att man bara sätter dem på skolbänken? Nej, vad jag anser att de behöver är istället riktiga yrkeskunskaper från den privata sektorn.

Continue reading

Svar till socialsekreterare Erik Holm angående min Newsmill-artikel

Detta fick bli ett inlägg även på min blogg, eftersom mitt svar på Newsmill blev rätt långt. Ursprungsartikeln är denna.

Att referera till SoL som en omhändertagandelagstiftning är visserligen inte officiellt språkbruk, men faktum är ju att kapitel 5 av denna lag klargör att det kan bli aktuellt med “vård och fostran utanför det egna hemmet”. Det står också i förarbeten att även om det tilltänkta vårdobjektet inte vill ha vården, så kan man ändå ägna sig åt “uppsökande verksamhet”. Till slut blir det många som ger efter och låter sig eller sina barn placeras “frivilligt” under SoL, varför jag skulle kalla även SoL för omhändertagandelagstiftning.

Continue reading

Vanvårdsutredningen, partipolitiken, Barnkonventionen, villfarelserna och de insikter som måste nås

Till att börja med kan jag nämna att jag själv föll offer för socialtjänstens övergrepp under mitten av 90-talet, eftersom vår familj då störtade ned i missbruk (fast själv är jag och har alltid varit nykterist) och myndigheterna ville placera mig på än det ena, än det andra stället, och lät mot min vilja ett stort antal anställda få insyn i mina levnadsförhållanden och stövla omkring i mitt liv. Men, min historia är inte vad detta ska handla om.

Continue reading