Intagen och fästmö hade sexuellt umgänge inför deras barn i visitrum – JO gav dem rätt

I Sverige har vi något som kallas Justitieombudsmannen, en myndighet som ska sörja för att lagar efterlevs och att vi kan skicka in klagomål om någon del av statsförvaltningen trampat på oss. Människor i gemen använder inte sig så mycket av denna rätt i sina dagliga liv, och om de gör det så upplever de inte JO vara alltför tillmötesgående – men intagna på svenska anstalter gör det desto mer. Bakgrunden till denna artikel är ett JO-beslut jag läste i morse från den 30 september detta år, där en kvinna hade skickat in anmälan eftersom hon hade upplevt det “respektlöst och kränkande” att kriminalvårdspersonal avbröt henne och hennes intagna sambo när de hade sexuellt umgänge framför sin fem månader gamla dotter i visitrummet. Länk

Continue reading

Svar till socialsekreterare Erik Holm angående min Newsmill-artikel

Detta fick bli ett inlägg även på min blogg, eftersom mitt svar på Newsmill blev rätt långt. Ursprungsartikeln är denna.

Att referera till SoL som en omhändertagandelagstiftning är visserligen inte officiellt språkbruk, men faktum är ju att kapitel 5 av denna lag klargör att det kan bli aktuellt med “vård och fostran utanför det egna hemmet”. Det står också i förarbeten att även om det tilltänkta vårdobjektet inte vill ha vården, så kan man ändå ägna sig åt “uppsökande verksamhet”. Till slut blir det många som ger efter och låter sig eller sina barn placeras “frivilligt” under SoL, varför jag skulle kalla även SoL för omhändertagandelagstiftning.

Continue reading