Därför skickade jag in anmälan till Granskningsnämnden om Uppdrag granskning

I gårdagens Uppdrag granskning berättades det om en tonåring som hade rekryterats som infiltratör åt polisen. Redan när jag läste programbeskrivningen ställde jag mig mycket skeptisk till vad som verkade vara ett klart vinklat reportage framställt i en enskild persons egenintresse – en person som genom att ha blivit en del av en våldsam vänsterextremistisk rörelse och sedan när han kontaktats av polisen blivit informatör med frikostig lön, hade försatt sig i en prekär situation när uppdraget var slut. Jag hade redan då min teori om hur det gick till:

Continue reading